جایزه ادبی والس

( گزیده‌ای از متن بروشور توزیع شده در مراسم دومین دوره جایزه ادبی والس)

دست آخر، آدمي در چيزها هيچ نمي‌يابد، مگر معنايي كه خود به آن‌‌ها داده است: يافتن را علم خوانده‌اند و معنا‌دهي را هنر… باز بايد كار يافتن و معنا‌دهي را ادامه داد و به هر دو عشق ورزيد – كساني بايد بيايند: ديگران – ما كه ديگران باشيم! – بايد معنا دهيم!
نيچه (خواست قدرت)


والس به‌ معناي رقصي‌ است مشترك با ريتمي سه ضربي. وبلاگ والس را و سپس جايزه‌ ادبي والس را از آن‌ رو به اين نام خوانديم كه معتقد بوديم ادبيات نو و كهنه نمي‌شناسد. ادبيات متعلق به هر كسي است كه او را فراخواند، خارج از چهارچوبه نسل‌ها و تفاوت‌ها. هر كس در اين وادي سازي مي‌زند و ما نيز خارج از اين چهارچوبه نيستيم.
يك دست جام باده و يك دست جعد يار
رقصـي چنين ميـانه ميـدانـم آرزو اسـت

براي بودن‌ها بود كه دست از خلوت خود شستيم و سرخوشانه آمديم و شما نيز با همين نوا فراخوانده شده‌ايد كه با هم باشيم. در اين چند ساله ادبيات ما ادبيات نبودن‌ها بوده است. همواره نگرشي يا گرايشي به هر دليل - كه گاه اين دليل را حتا در درون متن نيز نمي‌توان جست - تاييد شده و ديگر انواع نوشتار به طرز مضحكي از حيز انتفاع فارغ بوده‌اند. به خصوص اين حادثه براي تجربه‌هاي تازه نوشتاري، انديشه‌هاي نو و در گذر از اسلوب‌هاي مرجع فراوان رخ داده است.
جايزه ادبي والس به واسطه‌ همين نگرش بود كه شكل گرفت و براي اولين دوره خود داستان كوتاه و براي دومين دوره نقد ادبي را برگزيد تا توان نهفته‌ي خود را محك بزند و نيز هم‌انديشان را فراخواند.

***

نخستين دوره – داستان كوتاه - 1382

اولين فراخوان جايزه اينترنتي داستان كوتاه والس اوايل آذر ماه سال 1382 اعلام شد. ارسال داستان‌ها آغاز شد. وبلاگ ويژه‌ مسابقه بدون اعمال هيچ محدوديتي پذيراي آثار ارسالي بود. داستان‌ها بدون نام مولف در معرض ديد مخاطبان قرار مي‌گرفتند. چون قصد بود كه داوري‌ها فارغ از شائبه و فقط بر مبناي اثر صورت پذيرد. پايان دي‌ماه همان سال مهلت ارسال آثار بود. تا اين زمان70 اثر به دبيرخانه رسيد و در اختيار داوران قرار گرفت.
از همان آغاز قرار بر اين شد كه داوري يك مرحله‌اي باشد و آثار بدون نام در اختيار داوران قرار گيرند. هر داور به هر داستان امتيازي دهد و مجموع امتيازات، دو اثر برتر را مشخص سازد. اثري نيز به عنوان منتخب هيات داوران برگزيده شود و راي نيمي از هيات داوران به اضافه‌ي يك برنده‌ي اين عنوان را مشخص كند.
مديا كاشيگر، حجت بداغي و عليرضا بهنام داوران نخستين دوره جايزه ادبي والس بودند. آنها هيچ اثري را شايسته عنوان منتخب هيات داوران ندانستند. اما آثار برتر عبارت بودند از «شب نوراني» اثر مرتضي نادري به عنوان اثر برتر اول، داستان «جزيره» اثر علي عبدي‌‌پور و «من و جوجه‌هايم» اثر پونه ابدالي مشتركا به عنوان آثار برتر دوم، كه جوايزي به رسم يادبود در مراسمي كه به همين منظور در تاريخ 20 اسفند 1382 در فرهنگسراي ارسباران برپا شده بود به پديدآورندگان اين آثار اهدا شد.

***
دومين دوره - نقد ادبي- 1384


دومين دوره جايزه ادبي والس پس از نظر‌خواهي درباره اولين دوره، ضرورت تداوم يا قطع فعاليت اين جايزه و زمينه برگزاري دوره دوم شكل گرفت. بر مبناي نتايج اين نظرخواهي مقرر شد كه جايزه دومين دوره به نقد ادبي اختصاص يابد از همين رو در اول آبان سال 1383 فراخوني به همين منظور از سوي دبيرخانه اين جايزه منتشر شد. مهلت نهايي ارسال آثار 10 اسفند ماه 1383 بود. تا اين زمان 53 اثر در حوزه نقد ادبي به دبيرخانه جايزه رسيد و اين آثار در اختيار داوران قرار گرفت. همزمان، نقدها از طريق وبلاگ ويژه جايزه والس در معرض ديد مخاطبان قرار گرفت.
قرار بود كه نحوه داوري به روال سال نخست باشد. اما در عين حال نياز به تغييراتي بود. مقرر شد در دومين دوره، داوران تمامي آثار را بخوانند و به تك تك آنها امتياز دهند كه جمع اين امتيازات آثار برتر را مشخص سازد. سه اثر به عنوان آثار برتر معرفي شده و به پديدآورندگان اين آثار جوايزي به رسم يادبود اهدا شود.

***

بر پايي مراسم اهداي دومين دوره جايزه والس با ياري موسسه شهر كتاب و در تاريخ 30 تير ماه 1384 ميسر شده است.
داوران: مهدي پاكنهاد، حميد رضا فردوسي، قاسم كشكولي، گراناز موسوي
هيات برگزار كننده: عليرضا بهنام ، مهري جعفري، سعيد طباطبايي
ياوران جايزه: موسسه شهر كتاب
و با سپاس از :
محمد رضا امام‌پور، امير‌ حسين امير‌فروغي، مجيد تيموري، بيژن صفسري، احسان عابدي، حسين علي‌بيگي، مهدي فيروزان، مهران قاجار، فريبا كاتبي، حميد رضا ماه‌زاده، زهرا نوحي، حامد يوسفي
و تمام كساني كه با كمك‌هاي فكري خود به ما ياري رساندند.

***

والس به نظر ما نه رقص، كه انديشه‌اي است. از شما مي‌خواهيم با نظرات، انتقادات و پيشنهاد‌هايتان در گسترش اين انديشه ياري‌گر ما باشيد.
Valselit@gmail.com

/ 0 نظر / 46 بازدید