# وبلاگ

از مدام ِ مرگ

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                                                                                                                احسان هاشمی   یادداشتی بر کتاب شعر« مرگ از مدام» اثر احسان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

داستان كوتاه چيز ديگري است !

                                                                                                                                                                         پدرام رضايي زاده                                                                                           pedram_kiano@yahoo.com      کتاب « زندگي شهري»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نوشته دونالد بارتلمی   بارتلمي ممكن است به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

« ناسره هاي منظم؟ ياسره هاي نامنظم؟ !»

                                                                               سيد حميدشريف نيا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                               pegadis@yahoo.com                                                                                                                  نقدی بر کتاب:متنی برای بینایی سنجی مخاطب سروده: عليرضا نسيمي   بيداري ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

تفرد جهان بينی جمهور

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                                                                                                            مظاهر شهامت  shahamat729@yahoo.com                                                                             نگاهی بر دفتر جمهور اثر بهزاد خواجات   خوانش اشعار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

همه چيز بين ما ...

                                                                                            فرهاد اكبرزاده <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                                                                               Farhad_diamond@yahoo.com        نگاهي به: كفشهاي شيطان را نپوش احمد غلا مي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید