والس در تصوير

عکس‌هايی از مراسم دومين دوره جايزه ادبی والس

نقد ادبی - ۱۳۸۴ - آمفی تئاتر موسسه شهر کتاب

 

مهری جعفری - مجری مراسم

 

سعيد طباطبايی - دبير جايزه

 

رضا عامری - حامد يوسفی - انوشيروان گنجی پور - حميد رضا فردوسی

 

ميزگرد وضعيت و جايگاه نقد ادبی در ايران معاصر

 

ميزگرد وضعيت و جايگاه نقد ادبی در ايران معاصر

 

ميزگرد وضعيت و جايگاه نقد ادبی در ايران معاصر

 

ميزگرد وضعيت و جايگاه نقد ادبی در ايران معاصر

 

مهمانان مراسم

 

نمايی از سالن محل برگزاری مراسم

 

مهمانان مراسم

 

نمايی از سالن محل برگزاری مراسم

 

مهمانان مراسم

 

مهمانان مراسم

 

مهمانان مراسم

 

مهمانان مراسم

 

مهمانان مراسم

 

مهدی پاکنهاد - داور جايزه

 

حميد رضا فردوسی - داور جايزه

 

اسداله امرايی - حسن صفدری - سعيد آذين

 

نمايی از اهدای جوايز به پديدآورندگان آثار برتر

 

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید